نشست نمایندگان خانه خیرین ایران با مدیرکل امور خیریه وموسسات حوزه سلامت کشور| ویکی پدیا فارسی

نشست نمایندگان خانه خیرین ایران با مدیرکل امور خیریه وموسسات حوزه سلامت کشور

 در جلسه  نشست  هم اندیشی وهم فزایی بین نمایندگان خانه خیرین ایران  با مدیرکل امور خیریه وموسسات حوزه سلامت کشور در مورخ 1395/6/2 در تهران برگزار گردید تفاهم نامه همکاری بین هردو بشرح زیر بعمل آمد

1-ایجاد  بانک اطلاعات برای کل موسسات خیریه حوزه سلامت شامل

الف -امور خیریه وموسسات حوزه سلامت 

ب- سازمان مردم نهاد حوزه سلامت

ج-مولفه های  اجتماعی موثر سلامت

د-آسیب های اجتماعی 

2- ایجاد تشکل های صنفی تخصصی  سلامت مانند سرطانی ها -MS - بیماریها کلیوی - HIV -دیبابت و...

3-تهیه برنامه نرم افزار ایحاد بانک اطاعات مدد جویان حوزه سلامت برای کل شهرستانها واستانهای کل کشور

4- حمایت های علمی وفنی وتخصصی وخدماتی از کل موسسات سراسر کشور

آقای نصیری مدیرکل امور خیریه وموسسات حوزه سلامت کشور

آقای علی روشنایی مدیر عامل خانه خیرین ایران

آقای محمد شرافت  خزانه دار خانه خیرین ایران

آقای نبی اله عشقی ثانی مشاورعالی خانه خیرین ایران